Det är vi som är LGBT Group

2005 bildades LGBT Group av Lars Gerhardsson och Birger Topp.
Affärsidén var, och är, att investera i lönsamma företag och vidareutveckla dem till nästa nivå. Förvärven sker i små och medelstora nisch- och innovationsföretag där företagsledningen ges möjlighet att ta del i ägandet.

Idag ägs sju företag, helt eller delvis, av gruppen. Alla företagen besitter den där
framåtandan, det där drivet som kan ta en rörelse till nya höjder. För att kunna arbeta
målinriktat med ett företag måste det finnas en långsiktighet. LGBT investerar
inte i företag för att sälja dem utan för att utveckla och stärka redan starka företag.

Vi gör bra företag bättre

Ägarna till LGBT Group är entreprenörer med lång industrierfarenhet och vana från
operativa befattningar vilket innebär en stor förståelse för värdet av att ta en aktiv del
i de företag det investeras i. Ägandet är alltid långsiktigt med hållbar utveckling som
målsättning.

LGBT Group har erfarenhet av framgångsrika övertaganden av generationsskiftesföretag som tillsammans med personalen utvecklats starkt med stora investeringar och ett målinriktat arbete.
Som grund för vårt arbete ligger alltid en hög etik och moral. Vi vill ha nära och starka
relationer med våra kunder samtidigt som vi hela tiden är lyhörda, nyfikna och öppna för nya möjligheter.