Det aktiva ägandet är nyckeln!

Själva affärsidén är att investera i lönsamma företag och vidareutveckla dem till
nästa nivå genom ett aktivt ägande. För att utveckla ett företag måste man lära
känna det på djupet.


LGBT Group tar en aktiv roll i strategi- och affärsplansarbetet och företagsledningen
ges stort utrymme till egen utveckling.

Företagen i gruppen är alla ”nischföretag” som står för något speciellt, som
erbjuder sådant som andra inte klarar av – men där vi genom ett ”småländskt”
sätt att arbeta och alla de goda medarbetare som är en förutsättning för att
vi ska lyckas, hittar de bästa lösningarna för varje kund.

Med en stor portion sunt förnuft och gedigen erfarenhet gör LGBT Group
framgångsrika företag till mästare!