Unik trådbindare

JBJ har tillsammans med Danmark Tekniske Universitet (DTU ) i Köpenhamn utvecklat en
effektiv och unik trådbindare.

Utrustningen kommer att förenkla ett tungt manuellt arbete inom fler arbetsområden och har stor potential att säljas på världsmarknaden.