Rekrytering och uthyrning av ledande befattningar

VEM startade 2002 och har sedan dess utvecklats till ett av de ledande företagen i södra Sverige inom rekrytering och interimslösningar för chefer och kvalificerade specialister.
VEM har sitt huvudkontor i Jönköping och utför, med erfaren och kompetent personal, uppdrag över hela landet.